Kategorier
Nyheter

RAPPORT FRÅN STÄMMAN

Måndagen den 27:e maj genomförde BRF Doktorn årsstämma för räkenskapsåret 2018. 32 medlemmar (13%) närvarade när föreningen för andra året i rad genomförde stämman i Vårfrukyrkan, Fruängen.

Styrelsen presenterade årsredovisningen och gick igenom den ekonomiska situationen som är fortsatt stark. Överskott från verksamheten och försäljning av ett antal hyreslägenheter har möjliggjort stora amorteringar de senaste åren. I skrivande stund beräknas föreningens belåning till knappt 1600 kr/kvadratmeter bostadsyta.

En proposition angående en större bredband/TV-investering avslogs på styrelsens rekommendation då nya anbud har lämnats in till föreningen efter kallelsen skickades ut.

Stämman beslutade att föreningen ska installera farthinder på utsatta platser och investera i ny gårdsbelysning under 2019/20.

Protokollet från stämman kommer i justerat skick hållas tillgängligt för medlemmarna senast den 17/6. Medlemmar med e-postadress kommer få protokollet utskickat.