Kategorier

Styrelsen

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Du når oss enklast och du får snabbast svar via e-post: info@brfdoktorn.se

Du kan också lämna ett meddelande på telefon 08-742 20 20. Förklara ditt ärende, tillsammans med ditt namn, lägenhetsnummer, om du är hyresgäst eller medlem samt ditt telefonnummer så blir du kontaktad av styrelsen inom 3-5 arbetsdagar.

Alternativt kan du skicka ett brev till föreningen. Skriv alltid ditt namn, lägenhetsnummer, om du är hyresgäst eller medlem samt ditt telefonnummer så att styrelsen kan återkoppla till dig.

BRF Doktorn
Doktor Widerströms Gata 50 D
129 54 Hägersten

769608-6748
08-742 20 20
info@brfdoktorn.se

Styrelse, suppleanter och revisorer 2021/2022:

Ordförande 1 st
Ledamöter 4 st
Suppleanter 2 st
Intern revisor 1 st
Extern revisor KPMG

Hur hanteras medlemsansökningar?

Vid överlåtelser skickas köpekontrakt och medlemsansökan till Riksbyggens förvaltning. Medlemsansökan behandlas löpande, beslut tas vanligtvis inom 14 dagar från och med att ansökan når styrelsen. Sedvanlig kreditupplysning görs på köparen.

Vad får styrelsen bestämma i en bostadsrättsförening?

Styrelsen har rätt att avgöra alla frågor som inte lagen eller stadgar föreskriver att medlemmarna skall fatta beslut om. Exempel på vad medlemmarna har rätt att bestämma om på föreningsstämma är:

* Ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten
* Ändring eller ianspråktagande av lägenhet
* Ändring av insats
* Utvidgning av föreningens verksamhet
* Ändring av stadgar
* Val av styrelse
* Val av revisorer
* Fastställande av balans och resultaträkning
* Ansvarsfrihet för styrelse och revisorer
* Arvode
* Resultatdisposition

Får medlemmarna ta del av styrelseprotokollen?

Nej. Styrelseprotokollen är interna arbetsanteckningar som kan innehålla integritetskänsliga uppgifter för enskilda medlemmar och/eller föreningen. Se mer under §26 i stadgarna för BRF Doktorn.