KU55 – kapitaltillskott

Kapitaltillskott avser vad bostadsrättsföreningens medlemmar tillskjutit till bostadsrättsföreningens egna kapital. Vid försäljning av en bostadsrätt är kapitaltillskott avdragsgilla med ett belopp motsvarande bostadsrättens andel av de amorteringar som föreningen har gjort under innehavet.

Riksbyggen skickar ut en blankett som heter Kontrolluppgift/KU55. Det är en handling som du använder som underlag inför en deklarering när du har sålt en bostadsrätt. På blanketten finns uppgift om kapitaltillskott, förvärvspris m.m.

Kontrolluppgiften skickat till din folkbokföringsadress via post under slutet av januari månad året efter du sålt din bostadsrätt. Har du inte fått detta brev per den 31:e januari så kan du kontakta Riksbyggen via telefon på 0771-860 860 eller mejl info@riksbyggen.se så skickar de ut en kopia till din adress på nytt.