Kategorier

Sopor & sophantering

Hushållssopor
Sopnedkasten i trapphusen är stängda och för att slänga hushållssopor hänvisas ni till de tre sophus som står utplacerade vid Doktor Widerströms gata 8, 14 och 36. Tänk på att knyta ihop soppåsen ordentligt och kasta påsen långt in så fyller vi kärlen på bästa sätt.

Luckorna är låsta och ni behöver en HH-nyckel (samma nyckel som är till tvättstugorna) för att få tillgång. Om ni saknar HH-nyckel så kan ni läsa här hur ni går till väga.

Det är strängt förbjudet att slänga hushållssopor i tidningsinsamlingarna eller lämna sopor utanför sophusen då detta drar till sig ohyra.

Pappersinsamling
Det finns gröna pappersinsamlingskärl uppställda i föreningen, i dessa ska endast följande slängas; dags- och veckotidningar, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, resekataloger och liknande), broschyrer och skriv/ritpapper.

Enligt uppgift från FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen) får inte kuvert, wellpapp, kartong eller pappers- och plastpåsar slängas här.

Kärlen töms varannan måndag året runt. Om kärlen är fulla hänvisas de boende till pappersinsamlingen på pendlarparkeringen vid Fruängen Centrum.

Grovsopor
Föreningen har ingen ordinarie hantering av grovsopor. Som alternativ erbjuds ni att slänga grovsopor i en uppställd container på vår- och höststädningsdagarna (dock ej miljöfarligt avfall och elektronik). I övriga fall vänder ni er till Stockholms kommuns återvinningscentraler.

Sätras återvinningscentral är närmast och tar utöver grovsopor även emot elektronik, batterier, kartong, wellpapp och returglas m.m.