Kategorier

Stadgar

Gällande stadgar för BRF Doktorn är från hösten 2018 och baseras på Bostadsrätternas mönsterstadgar.

Ladda ner stadgarna som PDF-dokument.