Trivselregler

För att alla i området skall kunna bo och trivas tillsammans måste det finnas trivselregler, som alla följer. 

Visa hänsyn mot dina grannar och ta ansvar för ditt boende!

Dessa trivselregler gäller för BRF Doktorn:

 • Var aktsam om och vårda såväl lägenheten som fastigheten med tillhörande markområde och gemensamma utrymmen, såsom tvättstugor och föreningslokal.
 • Kasta inte skräp på marken eller fimpa från balkongen, klottra inte på fasaderna.
 • Anmäl fel eller skada som kräver åtgärder till felanmälan eller styrelsen.
 • Använd inte lägenheten eller annat utrymme till annat än vad som är avsett för.
 • Lämna inte dörrar till entré eller källarutrymmen öppna eller olåsta
 • Stör inte dina grannar med hög ljudnivå från TV, radio, stereo, tvättmaskiner eller annat. Vi bor i mycket lyhörda hus, stäng dörrar och skåpluckor försiktigt och undvik bullrande verksamhet mellan kl. 22:00 – 07:00.
 • Skaka mattor och sängkläder endast på angiven plats, dvs. inte från fönster eller balkong.
 • Lägg i sophusen endast väl inslagna hushållssopor.Det är strängt förbjudet att slänga hushållssopor i tidningsinsamlingarna eller lämna utanför sophusen, då detta drar till sig ohyra. Tidningar läggs i de för ändamålet uppställda containrarna.
 • Sätt inte utan styrelsens tillåtelse utan parabolantenn på fastigheten.
 • Parkera bilen/motorcykeln på avsedda platser. Det är förbjudet att köra bil inom området annat än för utryckningsfordon och taxi eller för i och urlastning.
 • Vatten och värmekostnaderna är av den storleksordning att vi måste vara sparsamma.
 • Diska och skölj inte under rinnande vatten
 • Spar på särskilt varmvatten.
 • Åtgärda läckande kranar och WC – stolar
 • Lämna inte fönster och dörrar öppna vid kall väderlek
 • Förvara inte barnvagnar eller liknande i trapphuset eftersom det utgör en fara vid brand och utrymning. Barnvagnar kan förvaras i barnvagnsförråden eller i respektive lägenhet.
 • Undvik att ha egna dörrmattor i trapphusen eftersom det försvårar trapphusstädningen.