Kategorier

Ordningsregler

Visa hänsyn mot dina grannar och ta ansvar för ditt boende!

Dessa ordningsregler gäller för BRF Doktorn:

 • Var aktsam om och vårda såväl lägenheten som fastigheten med tillhörande markområde och gemensamma utrymmen, såsom tvättstugor och föreningslokal.
 • Att kasta skräp på marken eller fimpa från balkongen är förbjudet.
 • Rastning av husdjur på föreningens område undanbedes. Att kvarlämna avföring (urin/fekalier) från t.ex. hund är förbjudet.
 • Anmäl fel eller skada som kräver åtgärder till felanmälan eller styrelsen.
 • Använd inte lägenheten eller annat utrymme till annat än vad som är avsett för.
 • Lämna inte dörrar till entré eller källarutrymmen öppna eller olåsta.
 • Stör inte dina grannar med hög ljudnivå från TV, radio, stereo, tvättmaskiner eller annat. Vi bor i mycket lyhörda hus, stäng dörrar och skåpluckor försiktigt och undvik bullrande verksamhet mellan kl. 22:00 – 07:00.
 • Skaka mattor och sängkläder endast på angiven plats, dvs. inte från fönster eller balkong.
 • Lägg i sophusen endast väl inslagna hushållssopor. Det är strängt förbjudet att slänga hushållssopor i tidningsinsamlingarna eller lämna utanför sophusen, då detta drar till sig ohyra. Tidningar läggs i de för ändamålet uppställda containrarna.
 • Sätt inte utan styrelsens tillåtelse upp parabolantenn på fastigheten.
 • Parkera bilen/motorcykeln på avsedda platser. Det är förbjudet att köra bil inom området annat än för utryckningsfordon och taxi eller för i- och urlastning.
 • Diska och skölj inte under rinnande vatten, slösa inte med varmvattnet.
 • Åtgärda läckande kranar och WC-stolar.
 • Lämna inte fönster och dörrar öppna vid kall väderlek.
 • Förvara inte barnvagnar eller liknande i trapphuset eftersom det utgör en fara vid brand och utrymning. Barnvagnar kan förvaras i barnvagnsförråden eller i respektive lägenhet.
 • Undvik att ha egna dörrmattor, växter eller möbler i trapphusen eftersom det försvårar trapphusstädningen och kan hindra utrymning vid brand.