Trivselregler

För att alla i området skall kunna bo och trivas tillsammans måste det finnas trivselregler, som alla följer. Egentligen skulle man kunna nöja sig med två regler:

Visa hänsyn mot dina grannar och ta ansvar för ditt boende!

Dessa regler kan dock behöva tolkas, varför ett förtydligande följer:

 • Var aktsam om och vårda såväl lägenheten som fastigheten med tillhörande markområde och gemensamma utrymmen, såsom tvättstugor och föreningslokal.
 • Kasta inte skräp på marken eller fimpa från balkongen, klottra inte på fasaderna.
 • Anmäl fel eller skada som kräver åtgärder till felanmälan eller styrelsen.
 • Använd inte lägenheten eller annat utrymme till annat än vad som är avsett för.
 • Lämna inte dörrar till entré eller källarutrymmen öppna eller olåsta
 • Stör inte dina grannar med hög ljudnivå från TV, radio, stereo eller annat. Vi bor i mycket lyhörda hus så stäng dörrar och skåpluckor försiktigt och undvik bullrande verksamhet mellan kl 22:00 – 07:00.
 • Skaka mattor och sängkläder endast på angiven plats, dvs. inte från fönster eller balkong.
 • Lägg i sophusen endast väl inslagna hushållssopor.Det är strängt förbjudet att slänga hushållssopor i tidningsinsamlingarna eller lämna utanför sophusen, då detta drar till sig ohyra. Tidningar läggs i de för ändamålet uppställda containrarna.
 • Sätt inte utan styrelsens tillåtelse utan parabolantenn på fastigheten.
 • Parkera bilen/motorcykeln på avsedda platser. Det är förbjudet att köra bil inom området annat än för utryckningsfordon och taxi eller för i och urlastning.
 • Vatten och värmekostnaderna är av den storleksordning att vi måste vara sparsamma.
 • Diska och skölj inte under rinnande vatten
 • Spar på särskilt varmvatten.
 • Åtgärda läckande kranar och WC – stolar
 • Lämna inte fönster och dörrar öppna vid kall väderlek
 • Förvara inte barnvagnar eller liknande i trapphuset eftersom det utgör en fara vid brand och utrymning. Barnvagnar kan förvaras i barnvagnsförråden eller i respektive lägenhet.
 • Undvik att ha egna dörrmattor i trapphusen eftersom det försvårar trapphusstädningen.