Kategorier

Nycklar & brickor

Lägenhetsnycklar
Styrelsen har ingen huvudnyckel till någon lägenhet.  För kopiering av lägenhetsnycklar vänder du dig till närmaste låstjänst. Se nedan för kopiering av övriga nycklar.

Nyckelbrickor
Till våra portar har vi nyckelbrickor. Till varje lägenhet ska det finnas tre brickor numrerade 1, 2 och 3. Saknar du någon nyckelbricka så måste du spärra den genom att kontakta styrelsen.

Behöver du beställa extrabrickor eller ersätta en borttappad bricka så vänder du dig till oss i styrelsen. Uppge ditt namn, tresiffriga lägenhetsnummer, telefonnummer och vilket bricknummer du saknar. En ny bricka kostar 150 kronor. Om du redan har bricka 1,2 och 3 så får du en ny med 4, 5 eller 6.

Betalning via Swish eller PG – så vår betalningssida. Märk betalningen med tresiffrigt lägenhetsnummer och om det avser nyckel eller bricka.

Portkod
Varje trappuppgång har en unik portkod som fungerar mellan klockan 07:00 och 21:00 alla dagar. I samband med uppdatering av portkoden lämnas ett meddelande med den nya portkoden i din brevlåda. Om du har glömt portkoden kontaktar du styrelsen.

Övriga nycklar
Varje lägenhet har 3 portnycklar och en HH-nyckel.

HH står för hushållsnyckel och denna går till våra tvättstugor, sopstationer, vissa källardörrar samt barnvagnsrum och cykelrum.

De så kallade portnycklarna fungerar inte längre till portarna men de går till de mindre källargångarna som innehåller förråd.  Dessa två nycklar från vår låsta nyckelserie kopieras hos Aspuddens lås.

Kontakta styrelsen som sedan i sin tur meddelar Aspuddens lås att kopieringen är godkänd. Ange namn, lägenhetsnummer och nyckelnummer.

Föreningen kan tillhandahålla hushållsnycklar för 250 kronor / nyckel.

Besöksadress Aspuddens Lås (ta med legitimation vid kopiering):

Störtloppsvägen 21 129 47 Hägersten
Telefon: 08-97 10 00 Jour: 070-397 10 00
E-post: info@lastjanst.com