Kategorier

Medlemskap, försäkring & försäljning

Medlemskap

I enlighet med stadgarna vill föreningen att den som söker medlemskap och köper bostadsrätt också avser att bo i sin lägenhet. Om så inte är fallet har styrelsen rätt att avstå en medlemsansökan. Styrelsen har också rätt at ta ifrån någon ett medlemskap, det vill säga nyttjanderätten förverkad, om lägenheten används till annat ändamål än det stadgarna anger. Att till väsentlig del använda lägenheten för näringsverksamhet, eller att utan tillstånd hyra ut den i andra hand, är stadgebrott som ger styrelsen rätt att återkalla medlemskapet.

Försäkringar

Ditt eget lösöre måste du försäkra själv. Det gäller även det som du förvarar på vind eller i källare. Skada eller förlust av egna ägodelar anmäler du till ditt försäkringsbolag.

Hemförsäkringen ska kompletteras med bostadsrättsförsäkring. Tala med ditt försäkringsbolag. Förvara inte stöldbegärlig egendom i förråd.

Försäljning

När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas som medlem i BRF Doktorn. Styrelsen ska också underrättas utifall att bostadsrätten är pantsatt. Skicka alla handlingar (köpekontrakt och ev. pantsättningsdokument) direkt tillbaka till ekonomiska förvaltaren.

Alla handlingar som berör pantsättning skickas direkt till föreningens ekonomiska förvaltare. I stadgarna hittar du regler för hur din lägenhet får pantsättas.