Kategorier

Karta över området

 

karta

T = Tvättstugor
M = Möteslokal & gästlägenhet*
P = Parkering (sjudygnsparkering)

De gröna prickarna visar var pappersåtervinningen finns.

*gästlägenheten har sedan 2018 en egen entré på östra sidan av Doktor Widerströms gata 50.