Ventilation

Ett fungerande ventilationssystem behövs för att ventilera ut potentiellt hälsofarliga ämnen från till exempel byggmaterial, mögelsporer och luftföroreningar.

BRF Doktorn har ett mekaniskt frånluftssystem installerat i samtliga byggnader och genomför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt gällande föreskrifter. Ventilationssystemet är prognosstyrt med externa sensorer, det innebär att ventilationen varierar med utomhustemperaturen.

För att systemet ska fungera optimalt och för att din lägenhet ska ventileras korrekt ska alla tilluftsventiler (fönsterventiler) vara öppna i din lägenhet.

Frånluftsventilerna* (frånluftsdon) i badrum och kök ska rengöras från damm och smuts regelbundet men ska inte justeras på eget bevåg då varje lägenhet är finjusterad enligt senaste OVK.

Frånluftsdonen ska vara av typen 125mm (tillverkade av stålplåt eller liknande godkänt material) och får inte blockeras, varken helt eller delvis. I köket får varken don eller ev. förlängning vara tillverkade i plast. Kontakta alltid en fackman inför ev. renovering om du är osäker.

*Boende på Doktor Widerströms gata 50A och 50D har lägenhetsspecifika ventilationssystem, kontakta styrelsen för mer information.

Ventiler och köksfläktar

Fönsterventilerna ska alltid vara i öppet läge. Detta gäller året om.
Alla tilluftsventiler (fönsterventiler) skall alltid vara i öppet läge.
Frånluftsventiler i badrummet och i köket får inte blockeras och bör rengöras regelbundet.
Frånluftsventiler i badrummet och i köket skall rengöras regelbundet. Justera inte frånluftsventilerna på eget bevåg. Blockera inte frånluftsventilerna.
Endast köksfläkt med återcirkulation är tillåtet. Fläkten får inte kopplas till ventilationssystemet - överträdelse medför skadeståndskrav.
Endast köksfläkt med återcirkulation och kolfilter är tillåtet. Fläkten får inte kopplas till en frånluftsventil – överträdelse medför skadeståndsansvar.
Tilluftsventilen i köket ska vara öppen. Den kan vara inbyggd i ett skaffer. Öppnas genom att skruva lätt moturs.
En ventiltyp som inte ingår i ventilationssystemet finns i vissa kök. Den kan vara inbyggd i ett skafferi. Öppnas genom att skruva lätt moturs och stängs på omvänt sätt, medurs.