Kategorier

Parabolantenn

Parabolantenner får endast monteras om innehavaren av lägenheten skriver under ett avtal. Detta avtal fråntar föreningen allt ansvar vid olycka eller annan skada. 

Välj en diskret modell av parabolantenn som inte inverkar negativt på helhetsbilden av fastigheten. Parabolantennen får inte hänga utanför balkongen.

Vill du montera en parabolantenn? Vänligen skriv under avtalet och posta det till Bostadsrättsföreningen Doktorn,  Doktor Widerströms gata 50 D, 12954 Hägersten. Du kan också kontakta styrelsen via info@brfdoktorn.se och komma överens om en tid att överlämna avtalet – styrelsen har normalt möte en gång i månaden. Installation av parabolantennen får inte påbörjas innan avtalet är godkänt och påskrivet av styrelsen.