Om föreningen

 • Uppdaterad 2023-10-22. Föreningen är i dagsläget skuldfri. Observera gällande avtal för inglasad balkong om detta är aktuellt vid överlåtelse av bostadsrätt. Med reservation för felskrivningar.
 • Typ av förening: Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.
 • Tomträtt: Marken innehas med tomträtt genom ett tomträttsavtal med Stockholms kommun. Avtalet gäller till 2025-06-30 med en årlig avgäld på 633 400 kr
 • Bostädernas sammanlagda lägenhetsyta: 10812 m2.
 • Årsavgifter: Årsavgifterna uppgår i genomsnitt till 764 kr/kvm/år. I avgiften ingår värme, kallvatten, varmvatten och bredband.
 • Lägenhetsfördelning: I föreningen finns totalt 205 lägenheter, varav 8 är hyresrätter.
 • Byggnader: Byggnaderna är uppförda 1954/55 och består av fyra sammanhängande flerbostadshus, samtliga med tre våningsplan och källarvåning. Föreningen har 2 st kontorslokaler och 3 st lager/förrådslokaler uthyrda till lokalhyresgäster.
 • Uppvärmning: Fjärrvärme.
 • Energiprestanda: Energideklaration utfärdad år 2013, 156 kWh/kvm.
 • Ventilation: Mekanisk frånluftsventilation. Enbart kolfilterfläktar med återcirkulation är tillåtna. Fläktar får inte anslutas till ventilationssystemet.
 • Fönster: Tvåglasfönster.
 • Inglasad balkong: Bostadsrätt med tillhörande balkonginglasning överlåtes med befintligt och gällande avtal för balkonginglasningen. Kontakta säljaren/mäklaren eller styrelsen för mer information. Vid inglasning av befintlig balkong utan nuvarande inglasning krävs bygglov och styrelsen tillstånd samt signerat avtal för balkonginglasningen.
 • Lägenhetsförråd: Varje lägenhet har vanligtvis ett källarförråd med storlek från ca 2 kvm till ca 4 kvm, och ett mindre förråd med hyllor på knappt 1 kvm. Det är inte tillåtet att byta förråd med annan medlem.
 • Gemensamhetsutrymmen: Föreningen har sex tvättstugor med snabba storhushållsmaskiner och separata torkrum. Tvättstugorna ligger i port 8, 22 och 34. Tvättstugorna är vardera utrustade med två tvättmaskiner och en stor torktumlare. Separat mangelrum finns också. Boende har tillgång till en trevlig parkliknade miljö på våra gemensamma innergårdar. En fin grillplats, med murad grill, finns på den södra innergården. BRF Doktorn har också ett styrelserum och en bokningsbar gästlägenhet på Doktor Widerströms gata 50 D. Vid Doktor Widerströms gata 28 finns ett hobbyrum som går att hyra mot deposition. Cykel- och barnvagnsrum finns på ett par ställen i källarutrymmena.
 • Garage & parkering: Föreningen har 40 kallgarage i varierande storlekar (från 11-19 kvm), ett av garagen används för tre MC-platser. Garagehyrorna indexjusteras med 2% per år tillsvidare. För närvarande kö. Andrahandsuthyrning eller utlåning av garage medges ej. Riksbyggen tillämpar aktiv kölista via mitt.riksbyggen.se. I närheten av föreningen finns tre sjudygnsparkeringar. Det är gratis parkering på omkringliggande gator.
 • Förvaltning: Ekonomisk och teknisk förvaltning utförs av Riksbyggen.
 • Avgiftsförändringar: Inga framtida förändringar är planerade eller beslutade.
 • Genomfört fastighetsunderhåll: Fastigheterna stambyttes under 2005-2006 med undantaget stamen till kök på Doktor Widerströms gata 22 som relinades 2016. 2006 sattes nya fönster in tillsammans med nya balkongdörrar, samma år byttes elledningar och elcentraler. Föreningen installerade bredband via Ownit i majoriteten av lägenheterna i november 2009. Större balkongrenovering utfördes under våren och sommaren 2015. Taken totalrenoverades med nya lertegelpannor 2017/18. Ny källarventilation och ny utomhusbelysning installerades 2019.
 • Kommande fastighetsunderhåll: Föreningen underhåller husen löpande. Målning av garageportar 2020. Utbyte av takfläktar 2020-2021. Fasadrenovering preliminärt någon gång mellan 2021-2026.
 • Delat ägandeskap: Föreningen kan acceptera delat ägandeskap. Upp till två föräldrar till makar eller till sådana sambo på vilka lagen om sambors gemensamma hem tillämpas kan godkännas för delat ägarskap. Högsta antalet delägare per bostadsrätt är 4 st och minsta rekommenderade andel per delägare är 10%. Läs mer om bosättningskrav och andelsägande i föreningens stadgar.
 • Föreningens riktlinjer angående andrahandsuthyrning: Det ligger i föreningens intresse att innehavarna själva bor i huset. Grundtanken är att en andrahandsuthyrning ska vara en tillfällig lösning och att bostadsrättshavaren ska flytta tillbaka till lägenheten. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning enligt gällande regler i stadgar (17 §) och bostadsrättslagen (7 kap. 10-11 §§). Tillstånd lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till en viss tid och förenas med villkor. Blankett för ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning finns på föreningens hemsida.  Uthyrning i andra hand beviljas med max 1 år i taget. Därefter är bostadsrättshavaren skyldig att inkomma med en ny ansökan. Endast korrekt, komplett ifylld och signerad ansökningsblankett behandlas. Föreningen tar ut 5% av gällande prisbasbelopp i avgift per år vid andrahandsuthyrning, avgiften debiteras bostadsrättsinnehavaren löpande varje månad så länge lägenheten hyrs ut i andra hand.
 • Juridisk person: Medlemskap i föreningen kan beviljas fysik eller juridisk person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Juridisk person får vägras medlemskap.
 • Beslut om medlemskap: Löpande, beslut tas vanligtvis inom 14 arbetsdagar men kan dröja upp till en månad från och med att ansökan når styrelsen.
 • Mäklarbild: Mäklarbild beställs av Riksbyggen Förvaltning. Pantsättning hanteras av Riksbyggen.
 • Medlemsansökan: Vid överlåtelser skickas köpekontrakt och medlemsansökan till Riksbyggens förvaltning.  Medlemsansökan behandlas löpande, beslut tas vanligtvis inom 14 dagar från och med att ansökan når styrelsen. Sedvanlig kreditupplysning görs på köparen.
 • Överlåtelseavgift: Överlåtelseavgift tas ut motsvarande 2,5% av gällande prisbasbelopp och debiteras köparen.
 • Pantsättningsavgift: Pantsättningsavgift tas ut motsvarande 1% av gällande prisbasbelopp av pantsättaren.
 • TV & bredband: Föreningen är kollektivt ansluten till kabeltv-nät via Telenor med obligatorisk tilläggsavgift på ca 50 kr/mån. Bredband ingår i avgiften och levereras av Ownit som erbjuder upp till 1000 Mbit/s. Kostnad för installation av nätverksuttag kan tillkomma.
 • Försäkring: Boende måste försäkra sitt eget lösöre. Det gäller även lösöre som förvaras på vind eller i källare. Bostadsrättsinnehavare måste komplettera hemförsäkringen med en bostadsrättsförsäkring. Stöldbegärlig egendom ska inte förvaras i förråden.
 • Information till boende: Föreningen kommunicerar via meddelanden som anslås i föreningens hus, på föreningens webbplats, genom e-post eller utdelning.
 • Hushållssopor & pappersåtervinning: Tre sophus står utplacerade vid Doktor Widerströms gata 8, 14 och 36. Luckorna är låsta och öppnas med en HH-nyckel (samma nyckel som är till tvättstugorna). Det är strängt förbjudet att slänga hushållssopor i tidningsinsamlingarna eller lämna sopor utanför sophusen. Det finns gröna pappersinsamlingskärl uppställda i föreningen, i dessa ska endast följande slängas; dags- och veckotidningar, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, resekataloger och liknande), broschyrer och skriv/ritpapper. Kuvert, wellpapp, kartong, papperspåsar och plastpåsar får inte slängas i pappersåtervinningen.
 •  
 • Gym: På Doktor Widerströms gata 50 finns föreningens gemensamma gym. Kostnaden för att använda gymmet är 600 kronor per år. Mer information finns på Brf Doktorns gemensamma gym – BRF Doktorn.