Brf Doktorns gemensamma gym


Vad kostar det?
Att använda gymmet kostar för närvarande 600 kronor för ett år och då får alla medlemmar i hushållet använda det. Tiden räknas från när styrelsen gett access till gymmet.

Hur gör jag för att få access till gymmet?
Swisha 600 kronor till föreningens Swishkonto – nummer 123 131 61 08. Ange det 3-siffriga lägenhetsnumret vid
betalning. Detta så att styrelsen ska veta vilken lägenhet som ska få access.

Den person i hushållet som begär access till gymmet ansvarar för att övriga medlemmar i hushållet som ska använda gymmet tar del av gällande regler.


Vad har vi för regler?

 • Gymmet är öppet alla dagar mellan klockan 8:00 – 20:00. Visa hänsyn till de som bor i trappuppgången.
  Undvik höga ljud och dunsar.
 • Gymmet är bara till för BRF Doktorns medlemmar och hyresgäster.
 • Max 5 personer får vistas i gymmet samtidigt.
 • Barn och ungdom under 16 år får endast vistas i gymmet tillsammans med en vuxen.
 • Det får inte bedrivas extern verksamhet i gymlokalen, tex. PT-träning.
 • Visa hänsyn gentemot andra som är i gymmet samtidigt som du.
 • All träning sker på egen risk.
 • Efter avslutat träningspass ska du plocka undan efter dig, torka av maskinerna du använt samt ta med
  ditt skräp därifrån.
 • I Brf Doktorns gym råder nolltolerans mot droger. Detta gäller såväl dopningspreparat som andra droger.
 • Vid misskötsel av regler kan behörigheten till gymmet återkallas av styrelsen.

Samtycke Gym
Bostadsrättsföreningen Doktorn behöver behandla vissa personuppgifter om dig för särskilda ändamål, i samband med utnyttjande av vårt gemensamma gym, som kräver ditt samtycke. Ditt samtycke kan när som helst återkallas och i samband med det kommer dina uppgifter raderas och din åtkomst till gymmet upphöra.


BRF Doktorn är personuppgiftsansvarig för den aktuella behandlingen av personuppgifter. Kontakta styrelsen om du vill återkalla dina uppgifter och avbryta tillgången till gymmet. När jag betalat kostnaden för gymmet samtycker jag till att tidsloggen av mitt användande av föreningens
gemensamma gym sparas under maximalt två veckor efter användandet av gymmet. Uppgifterna får endast användas om det är tydligt berättigat i någon föreningsangelägenhet. Genom att betala in på föreningens Swishkonto lovar jag att förplikta mig till att följa ordningsreglerna samt
samtycker att mina personuppgifter får behandlas av föreningen enligt ovan.


Med Vänlig Hälsning
Styrelsen Brf Doktorn