Kategorier

Andrahandsuthyrning

Föreningens riktlinjer

Det ligger i föreningens intresse att innehavarna själva bor i huset. Grundtanken är att en andrahandsuthyrning ska vara en tillfällig lösning och att bostadsrättshavaren ska flytta tillbaka till lägenheten. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning enligt gällande regler i stadgar (17 §) och bostadsrättslagen (7 kap. 10-11 §§).

Att hyra ut sin lägenhet utan tillstånd är grund för förverkande, vilket kan innebära att nyttjanderätten blir uppsagd. En uppsagd lägenhet kan bli föremål för tvångsförsäljning via kronofogden.

Tillstånd lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till en viss tid och förenas med villkor.

  • Uthyrning i andra hand beviljas med max 1 år i taget. Därefter är bostadsrättshavaren skyldig att inkomma med en ny ansökan
  • Observera att du inte får hyra ut lägenheten i andra hand förrän styrelsen har godkänt och Riksbyggen har registrerat ärendet
  • 5% av gällande prisbasbelopp debiteras bostadsrättsinnehavaren per år vid andrahandsuthyrning. Denna avgift faktureras per månad så länge andrahandsuthyrningen pågår. För 2021 är avgiften 198 kr/mån.

Ansökan

Ansökan sker via Riksbyggens hemsida och Mitt Riksbyggen eller via en blankett som lämnas in till styrelsen.

Blankett för ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning och övriga instruktioner hittar du här

Länk till Riksbyggens hemsida och digitala ansökan, https://mitt.riksbyggen.se/

Endast korrekt, komplett ifylld och signerad ansökan behandlas.

Bostadsrättslagen

Det är alltid du som hyr ut i andra hand som är ansvarig för att ta del av och följa aktuella lagar och regler.

Korttidsuthyrning med t.ex. Airbnb

Reglerna för korttidsuthyrning är precis likadana som för all annan andrahandsuthyrning som beskrivs ovan. Det är alltså inte tillåtet att hyra ut lägenheten privat, via Airbnb, Homeaway eller någon liknande aktör utan styrelsens tillstånd.