Kategorier

Garage & parkering

Parkering inom föreningens område är förbjudet. Detta gäller även MC och mopeder. Aimo Park utfärdar kontrollavgifter. Föreningen/styrelsen är inte delaktig i ärendehanteringen gällande kontrollavgifter. Rapportera felparkerade fordon dygnet runt via telefon 0771-969000.

Föreningen har 40 garage i olika storlekar för personbilar, ett av garagen används i dagsläget för 3 MC-platser. Garagen går endast att hyra om du innehar bostadsrätt eller hyresrätt i föreningen.

Avgiftsfria parkeringsplatser finns längs med Doktor Widerströms gata eller vid någon av de tre 7-dygnsparkeringarna i närheten.

Kölista/anmälan

Riksbyggen hanterar uthyrningen av föreningens garage. För att ställa dig i kö måste du först registrera ett konto på mitt.riksbyggen.se, logga in och navigera vidare till köportalen.

I köportalen väljer du sedan att skapa en ny köplats och markera om det är MC- eller bilgarage som du är intresserad av. När en köplats är registrerad börjar meritpoäng att räknas, du får en poäng per dag i kön.

När ett garage blir ledigt skickas ett epost-meddelande ut och du kan då välja att skapa en intresseanmälan. Om du inte skapar en intresseanmälan kan du inte få garaget i fråga.

Om du har skapat en intresseanmälan så kommer du få ett epost-erbjudande för garageplatsen om det var du som hade högst meritpoäng av alla som skapat en intresseanmälan. Du måste acceptera erbjudandet för att få garaget i fråga.

OBS! Innan du accepterar erbjudandet om en garageplats – kontrollera att din bil inte är större än det rekommenderade maxmåttet som visas på portalen. Se exempel nedan.

För mer information och manualer, vänligen skapa ett konto och logga in på mitt.riksbyggen.se

Garagebyte

Om du hyr ett garage idag men vill byta till ett större/mindre garage gäller samma förfarande som beskrivs ovan. Observera att du inte kan hyra mer än en garageplats åt gången.

Översikt: Riksbyggens aktiva kölista.