Kategorier

Ombyggnad, säkerhetsdörr & balkonginglasning

Ombyggnad

Som innehavare av en bostadsrätt får du bygga om vissa delar av din lägenhet utan några speciella tillstånd. Detta gäller inte ingrepp i bärande väggar, VVS, gasledning eller andra fasta installationer (som t.ex. att flytta ett kök eller badrum). Då behövs tillstånd både från stadsbyggnadskontoret och från styrelsen:

  1. Vänd dig först till en byggnadskonstruktör/fackman för rådgivning
  2. Ovan nämnda byggnadskonstruktör/fackman vet vilka dokument som behövs, t.ex. ritningar från stadsbyggnadskontoret, bygganmälan etc.
  3. Överlämna sedan dokumentationen, ritningar, beslut/utlåtande/intyg, certifiering och eventuell korrespondens till styrelsen för godkännande
  4. Styrelsen fattar beslut – du får inte påbörja ombyggnaden innan styrelsen godkänt ombyggnaden
  5. Om du får tillstånd att utföra ombyggnaden måste arbetet besiktas av en fackman när det är klart, kopia på besiktningsprotokoll ska skickas till styrelsen.

Styrelsen kan inte svara på om en vägg är bärande eller inte. Äldre hus har sättningar och belastningar på de bärande väggarna kan ha minskat och istället delvis tas upp av andra delar i konstruktionen. Av denna anledning måste alltid en byggnadskonstruktör/fackman rådfrågas och utlåtandet ska skickas till styrelsen.

Svartbygge

Att göra omfattande ombyggnad (ta bort eller göra ingrepp i bärande väggar, VVS, gasledning, förändring av andra fasta installationer, dela eller slå ihop lägenhet etc.) inne i bostaden utan att ha tillstånd är inte tillåtet och medför skadeståndskrav. Ombyggnaden måste vara godkänd av både Stadsbyggnadskontoret och styrelsen.

Skulle en olycka eller en skada inträffa i huset på grund av felaktig ombyggnad gäller varken din eller föreningens försäkring. Tänk på att en senare köpare vill se de papper som gav dig tillstånd att t.ex. ta bort en vägg. Du kan bli skyldig att återställa lägenheten om tillstånd saknas.

Säkerhetsdörr

Vill du installera en säkerhetsdörr beställer du själv och ansvarar för att den blir fackmannamässigt installerad.

Tänk på följande:

  • Nyinstallerade dörrar mot trapphus ska vara både brandklassade och brandgastäta (Boverkets Byggregler 5:534)
  • Brevinkastet måste uppfylla aktuell kravspecifikation från Postnord/Arbetsmiljöverket
  • Färgen ska vara ek så den matchar övriga dörrar* 

*gäller alla portar förutom Doktor Widerströms gata 50 D där färgen ska vara mahogny-liknande 

Glöm inte att tala om för ditt försäkringsbolag om din lägenhet har säkerhetsdörr, eftersom denna typ av dörr ofta ger billigare hemförsäkring.

Föreningen har inget avtal med någon dörrleverantör.

Inglasning av balkong

De flesta lägenheter i föreningen har balkong. Vill du glasa in din balkong så måste du tänka på enhetligheten. Alla inglasningar skall se så lika ut som möjligt.

För inglasning av balkong krävs bygglov som du själv måste ansöka om och betala.

Utöver detta krävs ett separat avtal med föreningen.

Föreningen har inget avtal med någon balkongleverantör.