VI ÄR NU EN SKULDFRI FÖRENING

Fredagen den 19 juni 2020 blev en minnesvärd dag i föreningens historia. Ett lån på knappt 4 miljoner kronor löstes och BRF Doktorn är därmed en skuldfri förening. De senaste åren har flera hyresrätter omvandlats till bostadsrätter vilket har möjliggjort ett högt amorteringstempo. Dessutom har 5 helt nya lägenheter med bostadsrätt skapats genom omvandling av vakanta lokaler. Fler medlemmar, starkare förening. Styrelsen utesluter inte att nya lån kan behövas i framtiden för t.ex. underhåll...
Read More

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

BRF Doktorn kallar till föreningsstämma tisdagen den 30 juni. 214 medlemmar har kallats via e-post och 40 medlemmar via utdelning. Kallelsen har också publicerats i samtliga trappuppgångar, i föreningens grupp på Facebook samt här på hemsidan. Kontakta styrelsen vid frågor. KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA I BRF DOKTORN Datum:              Tisdagen 30 juni 2020 Tid:          ...
Read More

ÅRSREDOVISNING 2019

BRF Doktorn publicerar idag årsredovisningen för 2019. En länk till årsredovisningen kommer också att bifogas i kallelsen till årsstämman som skickas ut inom kort. Resultatet exklusive avskrivningar blev ca 2 884 000 kronor, det finns med andra ord utrymme för pågående och framtida underhåll, reparationer och allmänna förbättringar. Driftskostnaderna drevs upp tillfälligt på grund av lagstadgad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Drygt 8 000 000 kronor av föreningens lån amorterad...
Read More

NYHETSBREV VARJE MÅNAD

Från och med april månad 2020 kommer nyhetsbrevet att skickas ut 12 gånger per år istället för 4 gånger per år som tidigare. Nyhetsbreven skickas ut i samband med respektive styrelsemöte. Genom att kommunicera oftare hoppas vi att medlemmarna ska få en bättre bild av vad som händer i föreningen, vilka reparationer eller underhåll som är på gång och hur den ekonomiska situationen ser ut (den ser väldigt bra ut). Varje nyhetsbrev kommer bestå av tre korta notiser och ett stycke med lite...
Read More