INFORMATION FRÅN AKTIV MOT BRAND / MSB

INFORMATION FRÅN AKTIV MOT BRAND / MSB
En folder som innehåller viktig information om hur du skyddar dig mot brand delas ut i din brevlåda mellan 17/6 - 18/6. Det systematiska brandskyddsarbete som föreningen arbetar med innebär inte bara att kontrollera brandceller, dörrstängare och brandfarliga vätskor/föremål i förrådsutrymmen. Det är minst lika viktigt att informera boende i föreningen om hur de kan skydda sig mot brand genom e...
More

RAPPORT FRÅN STÄMMAN

RAPPORT FRÅN STÄMMAN
Måndagen den 27:e maj genomförde BRF Doktorn årsstämma för räkenskapsåret 2018. 32 medlemmar (13%) närvarade när föreningen för andra året i rad genomförde stämman i Vårfrukyrkan, Fruängen. Styrelsen presenterade årsredovisningen och gick igenom den ekonomiska situationen som är fortsatt stark. Överskott från verksamheten och försäljning av ett antal hyreslägenheter har möjliggjort stora amort...
More

KALLELSE TILL STÄMMA 27 MAJ

KALLELSE TILL STÄMMA 27 MAJ
Välkommen till årets stämma! Vi har några riktigt intressanta motioner från medlemmarna och en proposition från styrelsen att besluta om. Kallelsen har skickats via e-post och kommer delas ut till medlemmar som inte angett e-postadress under slutet på denna vecka, inklusive helgen. Kallelsen innehåller personuppgifter och kan inte publiceras i sin helhet på hemsidan. Nedan följer dagordning...
More