VI ÄR NU EN SKULDFRI FÖRENING

VI ÄR NU EN SKULDFRI FÖRENING
Fredagen den 19 juni 2020 blev en minnesvärd dag i föreningens historia. Ett lån på knappt 4 miljoner kronor löstes och BRF Doktorn är därmed en skuldfri förening. De senaste åren har flera hyresrätter omvandlats till bostadsrätter vilket har möjliggjort ett högt amorteringstempo. Dessutom har 5 helt nya lägenheter med bostadsrätt skapats genom omvandling av vakanta lokaler. Fler medlemmar, st...
Read More

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA
BRF Doktorn kallar till föreningsstämma tisdagen den 30 juni. 214 medlemmar har kallats via e-post och 40 medlemmar via utdelning. Kallelsen har också publicerats i samtliga trappuppgångar, i föreningens grupp på Facebook samt här på hemsidan. Kontakta styrelsen vid frågor. KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA I BRF DOKTORN Datum:           &n...
Read More

ÅRSREDOVISNING 2019

ÅRSREDOVISNING 2019
BRF Doktorn publicerar idag årsredovisningen för 2019. En länk till årsredovisningen kommer också att bifogas i kallelsen till årsstämman som skickas ut inom kort. Resultatet exklusive avskrivningar blev ca 2 884 000 kronor, det finns med andra ord utrymme för pågående och framtida underhåll, reparationer och allmänna förbättringar. Driftskostnaderna drevs upp tillfälligt på grund av lagsta...
Read More

NYHETSBREV VARJE MÅNAD

NYHETSBREV VARJE MÅNAD
Från och med april månad 2020 kommer nyhetsbrevet att skickas ut 12 gånger per år istället för 4 gånger per år som tidigare. Nyhetsbreven skickas ut i samband med respektive styrelsemöte. Genom att kommunicera oftare hoppas vi att medlemmarna ska få en bättre bild av vad som händer i föreningen, vilka reparationer eller underhåll som är på gång och hur den ekonomiska situationen ser ut (de...
Read More