Kategorier
Nyheter

INFORMATION FRÅN AKTIV MOT BRAND / MSB

En folder som innehåller viktig information om hur du skyddar dig mot brand delas ut i din brevlåda mellan 17/6 – 18/6.

Det systematiska brandskyddsarbete som föreningen arbetar med innebär inte bara att kontrollera brandceller, dörrstängare och brandfarliga vätskor/föremål i förrådsutrymmen. Det är minst lika viktigt att informera boende i föreningen om hur de kan skydda sig mot brand genom enkla åtgärder hemma.

Informationsfolder från Aktiv mot BRAND (MSB.SE)