Kategorier
Energiprojekt Information Värmetävling

Resultat efter Energiprojekt

I oktober förra året (2012) påbörjades ett omfattande projekt för att sänka energiförbrukningen och kostnaderna, samt för att lägga grund för ett mer hållbart långsiktigt system. Åtgärderna som utfördes kan delas in i dessa åtta områden: 1) Balansering och injustering av värmesystemet 2) Utbyte av samtliga fjärrvärmecentraler/ undercentraler 3) Temperaturmätning 4) Tilläggsisolering av sopnedkast 5) Vattenspar […]

Kategorier
Energiprojekt Värmetävling

Energianvändning, december 2012 VS december 2011

Hej alla glada värmetävlare! Vi är nästintill färdiga med vårt energiprojekt, och värmetävlingen pågår för fullt. Vi kan redan nu se resultat av vårat arbete. Här nedan ser ni sifforna på energiförbrukningen december 2012 jämfört med december 2011. (Vi kan också tillägga att alla arbeten inte var helt färdiga under denna period.) Resultaten nedan är normalårskorrigerade. […]

Kategorier
Energiprojekt Värmetävling

Tips för att spara energi

  Snart börjar värmetävlingen som pågår mellan 1 januari-31 mars 2013. Läs mer på:http://varmetavlingen.se/ Våra vardagsvanor och beteenden har stor påverkan på vår energianvändning. Här är några åtgärder som alla i föreningen kan anamma: Möblera smart: Placera inte möbler, gardiner eller annat framför elementen. Luften behöver cirkulera för att värma ditt hem. Sätt upp gardiner […]

Kategorier
Energiprojekt

Uppdate, Energisparprojekt

Projektet är i full gång och vi kan redan nu se positva följder. En tydlig följ vi kan se redan nu är  förändring av vår returtemperatur. Returtemperatur är den temperatur på fjärrvärmevattnet som skickas från fastigheten efter att ha passerat värmeväxlaren. Alltså det vatten vi skickar tillbaka till Forum. Målet är att ha en så […]