Kategorier
Energiprojekt

Uppdate, Energisparprojekt

Projektet är i full gång och vi kan redan nu se positva följder.

En tydlig följ vi kan se redan nu är  förändring av vår returtemperatur. Returtemperatur är den temperatur på fjärrvärmevattnet som skickas från fastigheten efter att ha passerat värmeväxlaren. Alltså det vatten vi skickar tillbaka till Forum. Målet är att ha en så låg temperatur som möjligt, föreningen debiteras även därefter.

Fortums snitt för oktober ligger på 36,1 grader, vi hade en medelreturtemperatur på höga 45,7grader. (vilket gav oss en extraavgift på 637,45kr)

Snittet för returtemperaturen för november ligger på 38,2 grader, vi hade en medelreturtemperatur på 34,5grader. (vilket gav oss ett avdrag på 818,13kr)