Kategorier
Energiprojekt Information Värmetävling

Resultat efter Energiprojekt

I oktober förra året (2012) påbörjades ett omfattande projekt för att sänka energiförbrukningen och kostnaderna, samt för att lägga grund för ett mer hållbart långsiktigt system.

Åtgärderna som utfördes kan delas in i dessa åtta områden:
1) Balansering och injustering av värmesystemet
2) Utbyte av samtliga fjärrvärmecentraler/ undercentraler
3) Temperaturmätning
4) Tilläggsisolering av sopnedkast
5) Vattenspar
6) Belysning
7) Föreningslokal
8) Överordnat styrsystem

Vi kan redan nu se tydliga resultat av vårat arbete, vilket är jätteroligt!
Här nedan är två stycken diagram som jämför vår förbrukning 2013 mot 2012, samt hela förra året jämtemot år 2011. Siffrorna nedan är normalårskorrigerade. Detta gör man för att kunna jämföra olika års användning av energi i en byggnad, genom att ta hänsyn till om det aktuella året varit kallare eller varmare än normalt och därmed hur stort uppvärmningsbehovet varit. Med hjälp av normalårskorrigering skapas jämförbara underlag så att man på ett tillförtiligt sätt kan uppskatta bland annat resultatet av energieffektiviserande åtgärder över tid.

2012.2011

Här syns det väldigt tydligt hur mycket energianvändningen påverkades när vi satte igång med projektet i oktober 2012. Under Oktober-December hade vi en besparing på totalt 22%. (Observera att alla arbeten inte var helt färdiga under denna period samt att en del element var avstängda under korta perioder medans arbetet fortlöpte)

2013.2012

Totalt i år har vi sparat 12,7% mot förgående år. En rolig förbättring och bra fortsättning på vår resa mot en energisnålare förening. Inom kort kommer vi att utföra en ny energideklaration som speglar våra nya siffror.