Kategorier
Energiprojekt Information Värmetävling

Resultat efter Energiprojekt

I oktober förra året (2012) påbörjades ett omfattande projekt för att sänka energiförbrukningen och kostnaderna, samt för att lägga grund för ett mer hållbart långsiktigt system. Åtgärderna som utfördes kan delas in i dessa åtta områden: 1) Balansering och injustering av värmesystemet 2) Utbyte av samtliga fjärrvärmecentraler/ undercentraler 3) Temperaturmätning 4) Tilläggsisolering av sopnedkast 5) Vattenspar […]

Kategorier
Värmetävling

5e plats i värmetävlingen!

Nu är värmetävlingen avslutad! 75 föreningar deltog av alla dessa så kom vi på en ärofylld femteplats. Ett roligt kvitto på att vårt arbete lönat sig. Vi sparar både energi och pengar! Till skillnad från andra år med många fler deltagare så har alla föreningar i år arbetat hårt med sin besparing. Det är enormt roligt […]

Kategorier
Energiprojekt Värmetävling

Energianvändning, december 2012 VS december 2011

Hej alla glada värmetävlare! Vi är nästintill färdiga med vårt energiprojekt, och värmetävlingen pågår för fullt. Vi kan redan nu se resultat av vårat arbete. Här nedan ser ni sifforna på energiförbrukningen december 2012 jämfört med december 2011. (Vi kan också tillägga att alla arbeten inte var helt färdiga under denna period.) Resultaten nedan är normalårskorrigerade. […]

Kategorier
Energiprojekt Värmetävling

Tips för att spara energi

  Snart börjar värmetävlingen som pågår mellan 1 januari-31 mars 2013. Läs mer på:http://varmetavlingen.se/ Våra vardagsvanor och beteenden har stor påverkan på vår energianvändning. Här är några åtgärder som alla i föreningen kan anamma: Möblera smart: Placera inte möbler, gardiner eller annat framför elementen. Luften behöver cirkulera för att värma ditt hem. Sätt upp gardiner […]