Kategorier
Information Nyheter

VIKTIG INFORMATION OM WC OCH AVLOPP

Trots nyligen genomförd stamspolning har en adress i föreningen drabbats av stopp i avloppet i källaren. Det är viktigt att toaletten endast används för avsett ändamål.

Information från Stockholm Vatten och avfall

INGET SKRÄP I TOALETTEN
Många människor slänger allt möjligt i toaletten, till exempel cigaretter, tamponger, bindor och skräp. Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Ingenting annat. Om du slänger skräp i toaletten kan du dessutom orsaka stopp i ditt avlopp eller i ledningssystemet vilket kan bli kostsamt att åtgärda.

SLÄNG SKRÄPET I PAPPERSKORGEN ELLER SOPTUNNAN
Varje vecka kommer det cirka 30 ton skräp tillsammans med vattnet till avloppsreningsverken i Stockholm. Det är helt onödigt. Om du slänger skräpet i en papperskorg eller soptunna kan det eldas upp i ett värmeverk och bli nyttig el och värme istället.