Kategorier
Information Nyheter

FASTSTÄLLD BUDGET FÖR 2019

Verksamhetsåret 2018 går mot sitt slut och styrelsen har tillsammans med Riksbyggen fastställt budgeten för 2019. Föreningens ekonomiska situation är fortsatt mycket stabil med utrymme för planerade reparationer och underhåll.

För tredje året i rad beslutades att avgiften lämnas oförändrad för bostadsrättsinnehavare i BRF Doktorn. Även om föreningens kostnader beräknas öka något under 2019 är de förväntade intäkterna fortfarande högre med nuvarande avgiftsnivå.

Hyran för garageplatser, som varit oförändrad i flera år, indexjusteras framöver med 2% per år.

Under året löste föreningen ett lån på knappt 4 miljoner och under 2019 kommer ytterligare ett lån på ca 8 miljoner att amorteras. De senaste årens försäljning av nya bostadsrätter och  f.d. hyresrätter har möjliggjort ett högt amorteringstempo.