Kategorier
Information Nyheter

VI ÄR NU EN SKULDFRI FÖRENING

Fredagen den 19 juni 2020 blev en minnesvärd dag i föreningens historia. Ett lån på knappt 4 miljoner kronor löstes och BRF Doktorn är därmed en skuldfri förening.

De senaste åren har flera hyresrätter omvandlats till bostadsrätter vilket har möjliggjort ett högt amorteringstempo. Dessutom har 5 helt nya lägenheter med bostadsrätt skapats genom omvandling av vakanta lokaler. Fler medlemmar, starkare förening.

Styrelsen utesluter inte att nya lån kan behövas i framtiden för t.ex. underhåll av fasader, nya byggnader för avfallshantering/källsortering och liknande. I dagsläget är föreningens ekonomi stark och det finns ingen anledning till justering av årsavgifterna.