Kategorier
Nyheter

Rapport från stämman

Onsdagen den 30:e juni avslutades poströstningen för BRF Doktorns årsstämma för räkenskapsåret 2020. 36 poströstformulär lämnades in.

Stämman beslutade att föreningen under 2021/22 skall investera i nya trädgårdsmöbler, påbörja arbetet med att ta fram en ny gemensamhetslokal, se över ytskikten i tvättstugorna samt gå vidare med arbetet gällande investering i solceller och separering av matavfall samt källsortering .

Motioner angående uppgradering av elstandarden till 3-fas samt loppis avslogs.

Protokollet från stämman kommer i justerat skick hållas tillgängligt för medlemmarna senast den 30/7. Medlemmar med e-postadress kommer få protokollet utskickat.