Kategorier
Nyheter

ÅRSREDOVISNING 2020

Resultatet exklusive avskrivningar blev 2 868 000 kronor. Vi har en stark ekonomi som ger oss utrymme för pågående och framtida underhåll, reparationer och allmänna förbättringar.

Under året 2020 så har man gjort underhåll på våra fastigheter på cirka 830 000 kronor där den största posten var underhåll av garagen, utöver detta så har vi bland annat uppgraderat våra cykelrum och gårdsbelysningen.

Under årets gång så avbetalades alla lån och vi är en skuldfri förening vilket gör att vi kan känna oss säkra inför framtiden.

Då årets stämma hålls via poströstning på grund av rådande riktlinjer så kommer frågor och svar finnas tillgängligt för er att ta del av på hemsidan. Alla medlemmar är välkomna att ställa frågor direkt till info@brfdoktorn.se och via brevlådan på Doktor Widerströms gata 50D.

Portkod kommer i kallelsen till stämman.

Om du som medlem önskar ha en papperskopia av årsredovisningen går det bra att kontakta styrelsen på samma e-postadress. Vi kommer lägga ett par exemplar ovanpå brevlådorna i DW50D.