Kategorier
Information Månadsbrev Nyheter

NYHETSBREV JULI

Sommarens nyhetsbrev har skickats ut via e-post och det finns även anslaget i portuppgångarna. Som vanligt publicerar vi också nyhetsbreven på hemsidan.

Största nyheten är information om takrenovering där slitna betongpannor från 1980-talet ska bytas ut mot nya lertegelpannor. Doktor Widerströms gata 2-22 är först ut under sensommaren och efterföljande etapper är planerade för 2018. Mer detaljerad information kommer distribueras senare.