Kategorier
Nyheter

INFORMATION OM HUSHÅLLSSOPOR

Uppdaterat tisdag 18/7: Strejken är över och soptömningen bör vara helt återställd inom en vecka om inget oförutsett inträffar. 

Under den pågående strejken måste ni använda tillfälliga containerplatser för hushållssopor om sophusen är fulla. Det är förbjudet att ställa soppåsar utanför sophusen.

Närmsta container är placerad på Elsa Brännströms gata 62, nära tunnelbanan. Se karta.

Extra tömning av våra fulla sophus är beställt av föreningen men vi kan tyvärr inte få något besked på när arbetet kommer utföras.

Mer information finns hos Stockholm vatten och avfall.