Kategorier
Nyheter Stämma

LÄMNA IN MOTIONER SENAST 23 APRIL

Motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast söndag 23 april och e-postas till: info@brfdoktorn.se eller lämnas i den stora svarta brevlådan på DW50 vid ingången till lokalen.

För att det ska vara enkelt för styrelsen och alla andra medlemmar i föreningen att ta ställning till er motion är det väldigt viktigt att den innehåller tydlig information om vad det är ni vill ska genomföras, varför och förslag på hur.

Självklart ska den också innehålla för- och efternamn, adress och lägenhetsnummer. Vi har tagit fram en mall som ni kan följa när ni skriver motioner, se redigerbar pdf. Öppna filen och spara om den på er dator med ert namn före ni börjar skriva motionen.