Kategorier
Information Nyheter Stämma

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA 12/4 2018

Torsdagen den 12:e april klockan 19.00 är det extra föreningsstämma på Doktor Widerströms gata 80 (gaveln).
 
Se bifogad kallelse och bifogat förslag till nya stadgar.
 
Kallelsen har skickas med e-post till de medlemmar som uppgivit e-postadress. Övriga medlemmar får kallelsen via utdelning eller post. Kallelsen kommer också att anslås i trappuppgångarna.
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Brf Doktorn
 
Bilagor:
Kallelse till extra föreningsstämma
Förslag till stadgar