Kategorier
Nyheter Städdag

HÖSTSTÄDNING LÖRDAGEN DEN 7/11

Välkomna till årets höststädning lördagen den 7 NOVEMBER! Vi samlas kl. 10.00 på gården vid DW 24-34 och hjälps åt att göra fint i föreningen, såväl hyresgäster som medlemmar är välkomna. Deltagande är som vanligt frivilligt.

P.g.a. Covid-19 kommer vi inte att avsluta med gemensam grill/fika. Vi uppmanar alla att följa aktuella riktlinjer från FHM och personer i riskgrupp bör ej deltaga.