Kategorier
Nyheter

BÄTTRE FÖRVARING I CYKELRUMMEN

Medlemmarna beslutade på senaste stämman att förbättra möjligheten att förvara cyklar i föreningens 10 cykelrum. Denna vecka påbörjades arbetet med diverse installationer.

Det är Svenska Cykelrum som har tagit fram individuella lösningar för de olika rummen, det rör sig om krokar i taken, dubbla ställ och i vissa fall så kallade cykelliftar. Förhoppningsvis kommer det bli betydligt enklare för medlemmarna att få plats med sina cyklar framöver.

Ett nytt cykelställ med plats för 12 cyklar i ett av de mindre rummen på Doktor Widerströms gata 32.