Kategorier
Information Nyheter

GARAGE OCH KONTRAKT

Under våren kommer BRF Doktorn att inventera garagen och uppdatera tillhörande hyreskontrakt. Målsättningen är att förenkla beslut i den nya köportalen och att alla som hyr garage av föreningen ska få samma villkor.

I Riksbyggens köportal får man idag ett erbjudande om garageplats och en uppgift om aktuell yta i kvadratmeter. Denna information är inte tillräcklig för att veta om ett visst fordon får plats i garaget. Vi har upplevt att flera boende som tackat ja till ett kontrakt har behövt säga upp det direkt då det visat sig att garaget inte är tillräckligt djupt. För att åtgärda detta kommer vi kontrollmäta alla garage och denna måttuppgift kommer sedan presenteras med respektive erbjudande i köportalen. De boende som hyr en garageplats idag kommer att bli kontaktade för att komma överens om en tid då mätningen kan utföras.

De hyreskontrakt som finns idag är inte utformade på samma sätt. Föreningen kommer uppdatera kontrakten så att samtliga har samma innehåll. I slutet på mars sägs alla kontrakt upp med 9 månaders uppsägningstid – ingen hyresgäst kommer att förlora sin garageplats – det är ett rent formellt förfarande för att kunna ändra villkoren. De nya kontrakten som kommer gälla från den första januari 2019 kommer också innehålla en indexerad hyresjustering, något som helt saknas idag.