Kategorier
Information Nyheter

ANGÅENDE RADIATORER

Meddelande till boende på Doktor Widerströms gata 44 – 50. Även skickat till berörda medlemmar som uppgivit e-postadress.
 
Hej,
 
I samband med renoveringen på Doktor Widerströms gata 50 D har det tappats en stor del vatten från sekundärvärmesystemet. Vår vicevärd har idag fyllt på systemet och kontrollerat att undercentralen fungerar normalt.
 
Om ni upplever kalla element kan dessa behöva luftas, detta gäller främst för boende högst upp i fastigheten.
 
Vattnet från radiatorerna kan vara brun/svartfärgat från avlagringar, detta är normalt.
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Brf Doktorn