Kategorier
Information Nyheter

FILMNING AV LIGGANDE STAMMAR

MASAB kommer på uppdrag av BRF Doktorn att filma liggande stammar (avloppsledningar) i fastigheten. Arbetet pågår från fredagen 18 december till onsdagen 23 december. Boende påverkas inte av arbetet.

Föreningens stående stammar har renoverats tidigare (år 1999/2006) men de liggande stammarna som går under fastigheten ut till avloppsnätet är i original från 1950-talet. Dessa riskerar med tiden att spricka och orsaka stora skador. Mindre allvarliga problem som stopp och felaktiga anslutningar kan skapa problem med dålig lukt i fastigheten.

Efter utfört uppdrag kommer eventuella åtgärdsförslag att utvärderas. Mer information kommer framöver.