Kategorier
Information Nyheter

VIKTIG INFORMATION OM STAMSPOLNING

LGT kommer genomföra stamspolning i föreningens lägenheter i september med start vecka 36. Genom att spola stammarna förlängs livstiden på installationen och risken för stopp i avloppen minskar.

Enligt 7 kap. 13 § bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening rätt att få tillträde till en lägenhet för att utföra arbete föreningen svarar för. I normala fall vid stamspolning behövs bara tillträde till din lägenhet under en arbetsdag.

Boende i föreningen aviseras ungefär en vecka innan arbetet påbörjas i respektive lägenhet. Boende som inte kommer vara hemma under stamspolningen behöver lämna ut en nyckel istället.

För att arbetet ska gå smidigt är det angeläget att entreprenören får tillgång till alla lägenheter i respektive port. Om du redan nu vet att du kommer vara otillgänglig under perioden 3/9-28/9, vänligen kontakta info@brfdoktorn.se för att organisera överlämning av nyckel i förtid. För alla andra boende kommer mer information när vi närmar oss projektstart.