Kategorier
Nyheter

SKYDDSRUMSTILLSYN

På länken nedan finns information kring den skyddsrumstillsyn som utfördes av MSB under 2021.