Kategorier
Nyheter

PÅGÅENDE PROJEKT

Nedan följer en status uppdatering av pågående projekt i föreningen.

 • Avfallshantering.
  Arbetet med avfallshantering fortgår och planerad utbyggnad kommer att starta under våren 2022 med behållare för mat- samt restavfall vid idag befintliga sophus. Möjlighet till sortering av papper, plast, glas samt metall kommer att finnas vid Doktor Widerströms gata 14 samt 50.
 • Innergårdar.
  Önskemål som inkommit under 2021 för våra innergårdar har resulterat i planteringar och vidare utveckling av våra gårdar. Arbetet fortsätter under våren 2022. Om du är intresserad att vara med och hjälpa till att ta hand om och planera gårdarna, gå gärna med i föreningens trädgårdsgrupp på Facebook.
 • Tvättstugor.
  En uppfräschning av ytskikten i tvättstugorna är påbörjade och planeras vara klart 2022-02-06. En offert angående digitalisering av bokningssystemet har accepterats och kommer installeras i samband med renoveringen av tvättstugorna. Det kommer finnas möjlighet att boka tvättid via en webbportal eller direkt i respektive tvättstuga. Vi kan planera in en visning av bokningssystemet för dem som önskar samt att det kommer finnas en manual tillgänglig som förklarar hur man går till väga.
 • Solceller.
  Arbetet med att ta in offerter pågår. Styrelsen har arbetat fram ett styrdokument för installation av solceller som har skickats till utvalda aktörer.
 • Föreningslokal.
  I dagsläget finns inga lämpliga utrymmen att utforma till en gemensamhetslokal.
 • Ombildning av lokal till lägenhet.
  Arbetet med att ombilda de 2 vakanta lokalerna på Doktor Widerströms gata 50 C till lägenheter pågår. Bygglovsansökan för ändring av lokal till lägenhet är under behandling hos stadsbyggnadskontoret och vi inväntar beslut.