Kategorier
Nyheter

Ownit – driftsättning

Som vi tidigare informerat om så har vi tecknat ett nytt avtal med Ownit, som innebär att vår nuvarande bredbandplattform kommer uppgraderas.

Nya priser & nya hastigheter
Tidigare avtal har inneburit att ni som medlemmar endast kunnat välja på 10/10 Mbit/s eller 100/100 Mbit/s bredband. Samtliga medlemmar kommer från och med den 1a juni att kunna välja mellan 100/100 Mbit/s eller 500-1000/500-1000 Mbit/s bredband.
10/10 Mbit/s kommer inte längre finnas som valbar hastighet. De som tidigare har haft 10 Mbit/s kommer automatiskt att uppgraderas till 100 Mbit/s till samma pris om 10 Mbit/s tidigare kostat.

100/100 Mbit/s kommer efter 1/6 kosta 139 kr/månaden.
500-1000/500-1000 Mbit/s kostar 399 kr/månaden.

Driftsättningen
Uppgraderingen kommer att ske den 27e maj. Då vi gör omkopplingen kommer tillvägagångssättet som du får din IP-adress på att ändras. I din nuvarande lösning skrivs IP-adressen in manuellt på nätverkskortet i din dator eller router. Efter omläggningen som sker den 2013-05-27 kommer din IP-adress (samma som tidigare) att automatiskt tilldelas din dator via DHCP. Detta innebär att du som kund måste ställa in din dator eller router för att ”erhålla en IP-adress automatiskt”.

Under nästa vecka kommer det att skickas ut information om hur går du går tillväga. Tekniker från Ownit kommer att vara på plats den 27e och 28e, för att hjälpa dem som önskar att komma igång med sina tjänster. De kommer då att vara på plats från klockan 15:00 och de stannar till 20:00 båda dagarna.

Trapphuslappar där de som önskar hjälp kan skriva upp sig kommer att sättas upp ungefär en vecka innan. Teknikerna kommer att utgå från dessa listor när de besöker oss.

ownit