Kategorier
Lokalgruppen

Lokalgrupp – vill du vara med?

Vill du vara med och rusta upp vår medlemslokal?

Vi söker dig som är intresserad av att rusta upp vår medlemslokal på DW 50. Tanken är att denna grupp med en budget ska planera och driva arbete för att förbättra lokalen. Kan du måla, snickra, tapetsera – eller har du bra idéer, starkt ledarskap och/eller förmåga att organisera?

Var med i skapandet av gruppen som arbetar för att få ett trevligare utrymme för oss alla!Ju fler vi blir desto mer kan vi göra, det blir vad vi gör det till.

Kanske kan denna grupp även i framtiden arbeta fristående med bokningar, inköp och anordnande av aktiviter?

Hör av dig till lokalgruppen@brfdoktorn.se