Kategorier
Information

Nytt välkomstbrev till boende

Då vi märkt att den tidigare boendepärmen ofta försvinner, har varit svårhanterad och inte används mycket har vi valt att avveckla den.

Som nytt steg i välkomnandet av våra nyinflyttade har vi istället infört ett välkomstbrev på ca.10sidor som i stora drag tar upp samma innehåll som boendepärmen. Välkomstbrevet, som finns att läsa på vår hemsida, kommer att delas ut till samtliga nyinflyttade.

Vi hoppas på att detta hjälper de nya in i föreningen på ett trevligt och smidigt sätt.

Brevet ligger även uppe vår vår hemsida, ni kan läsa det här:
https://www.brfdoktorn.se/information/valkomstbrev/