Kategorier
Information Nyheter Stämma

MOTION TILL STÄMMA SENAST 31/3

Som medlem kan du skicka in motion rörande föreningens verksamhet. Motionen kommer att behandlas under ordinarie stämma och ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag 31 mars.

Motion kan e-postas till: info@brfdoktorn.se eller skickas brevledes till Brf Doktorn, Dr Widerströms gata 50 D, 129 54 Hägersten.

För att det ska vara enkelt för styrelsen och alla andra medlemmar i föreningen att ta ställning till er motion är det väldigt viktigt att den innehåller tydlig information om vad det är ni vill ska genomföras, varför och förslag på hur.

Motionen ska innehålla namn och lägenhetsnummer. En kort beskrivning av ärendet och avslutas sedan med en eller flera att-satser. Att-satserna innehåller det man vill att årsmötet ska besluta.

Vi har tagit fram en mall som ni kan följa när ni skriver motioner. Den finns i PDF-format på hemsidan.