Kategorier
Nyheter

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

BRF DoktornMedlemmar i Brf Doktorn hälsas välkomna till årets föreningsstämma!

Datum: Tisdag 17 maj 2015
Tid: 19.00 (18:30)
Plats: Föreningslokalen, baksidan av Doktor Widerströms gata 50

Inregistrering sker från kl. 18.30. Vänligen ta med giltig legitimation och kom i god tid. Varje bostadsrätt har en röst på föreningsstämman. När två personer tillsammans äger en bostadsrätt får man inom boendet utse en person som har rätt att rösta eller uttala sig på stämman.

Medlem får även utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmar får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall lämna en skriftlig, dagtecknad fullmakt.

Stämmans utlysande har enligt stadgarna redan skett genom personlig kallelse via e-mejl eller via post/utdelning. Utöver detta har denna kallelse meddelats i alla föreningens trappuppgångar samt via hemsidan.