FUNGERAR DIN BRANDVARNARE?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erbjuder en gratis påminnelsetjänst via SMS för att du ska komma ihåg att testa din brandvarnare regelbundet.

Nästan alla hushåll i Sverige har en brandvarnare, men i var tionde bostad – 400 000 hushåll – fungerar den inte. Den främsta orsaken är att man testar sin brandvarnare för sällan.

Alla personer med ett svenskt mobilnummer kan använda tjänsten.

https://aktivmotbrand.msb.se/

Denna artikel uppdaterades/kontrollerades senast 2018-11-04.