Kategorier
Nyheter

FUNGERAR DIN BRANDVARNARE?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erbjuder en gratis påminnelsetjänst via SMS för att du ska komma ihåg att testa din brandvarnare regelbundet.

Nästan alla hushåll i Sverige har en brandvarnare, men i var tionde bostad – 400 000 hushåll – fungerar den inte. Den främsta orsaken är att man testar sin brandvarnare för sällan.

Alla personer med ett svenskt mobilnummer kan använda tjänsten.

https://aktivmotbrand.msb.se/

Denna artikel uppdaterades/kontrollerades senast 2021-11-29