Kategorier
Nyheter

DIN BOSTADSRÄTT

Du har väl sett tidningen Din Bostadsrätt i brevlådan?

Bostadsrätterna är en rikstäckande service- och intresseorganisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Med 7 000 föreningar som medlemmar är det också den största bostadsrättsorganisationen. Utöver dessa finns även 7 500 bosparare. Bostadsrätterna bildades 1921 och hade redan då som mål att göra det enklare och stödja sina medlemsföreningar.

Som boende i en medlemsförening får du tidningen Din Bostadsrätt fyra gånger per år. På www.bostadsratterna.se får du också tillgång till ytterligare intressant material.