Kategorier
Nyheter

AVBROTT GÄLLANDE FJÄRRVÄRMEN

Under perioden 4/7 till 8/7 kommer Stockholm Exergi att byta energimätare i våra fjärrvärmecentraler. Syftet är att säkerställa korrekt mätning enligt Stockholm Exergis riktlinjer och gällande myndighetskrav som fastställer hur ofta utrustningen ska bytas.
Under bytet kommer det att vara avbrott i fjärrvärmeleveransen till fastigheten i ca 15-30 minuter. Det innebär att värme och varmvatten inte kommer att vara tillgängligt under avbrottet.