Kategorier
Information Nyheter Stämma

ÅRSREDOVISNING 2019

BRF Doktorn publicerar idag årsredovisningen för 2019. En länk till årsredovisningen kommer också att bifogas i kallelsen till årsstämman som skickas ut inom kort. Resultatet exklusive avskrivningar blev ca 2 884 000 kronor, det finns med andra ord utrymme för pågående och framtida underhåll, reparationer och allmänna förbättringar. Driftskostnaderna drevs upp tillfälligt på grund av […]

Kategorier
Nyheter

NYHETSBREV VARJE MÅNAD

Från och med april månad 2020 kommer nyhetsbrevet att skickas ut 12 gånger per år istället för 4 gånger per år som tidigare. Nyhetsbreven skickas ut i samband med respektive styrelsemöte. Genom att kommunicera oftare hoppas vi att medlemmarna ska få en bättre bild av vad som händer i föreningen, vilka reparationer eller underhåll som […]

Kategorier
Nyheter

CORONAVIRUSET OCH BRF DOKTORN

BRF Doktorn följer Folkhälsomyndighetens uppmaningar och rekommenderar alla medlemmar och boende i föreningen att göra samma sak. Uppdaterad och verifierad information från berörda myndigheter finns på http://krisinformation.se.

Kategorier
Information Nyheter Stämma

MOTION TILL STÄMMA SENAST 31/3

Som medlem kan du skicka in motion rörande föreningens verksamhet. Motionen kommer att behandlas under ordinarie stämma och ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag 31 mars. Motion kan e-postas till: info@brfdoktorn.se eller skickas brevledes till Brf Doktorn, Dr Widerströms gata 50 D, 129 54 Hägersten. För att det ska vara enkelt för styrelsen och alla […]