Kategorier
Stämma

STYRELSEN KALLAR TILL EXTRASTÄMMA I BRF DOKTORN

 Styrelsen kallar härmed till extrastämma nr.2.

Medlemmar i Brf Doktorn hälsas välkomna till föreningsstämma i Brf. Doktorn
Datum: 5:e september 2013
Tid: kl. 19.00
Plats: Medlemslokalen, baksidan av Doktor Widerströms gata 50

Inregistrering kan göras från kl. 18.30 OBS! Vänligen medtag legitimation. Varje bostadsrätt har en röst på stämman. När två personer tillsammans äger en bostadsrätt får man inom sig utse en person som har rätt att rösta eller uttala sig på stämman. Medlem får även utöva sin rösträtt genom ombud, Endast annan medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmar får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Den som skall företräda annan person skall naturligtvis ha en giltig fullmakt för detta.

Stämmans utlysande sker genom personlig kallelse. Utöver denna har även kallelse meddelats i alla föreningens trappuppgångar.

Välkommen!